Ne çalışacağımı gerçekten bilmiyorum. Ders elektoink fakat sözel bir ders gibi. Sürekli tanımlar … Diyot …