Memlekete gelmeden önce dizi depolamak lazım düşüncesi ile dizi arayışlarına girmiştim. Bu arayış sırasında True …